Deadline

Aanvragen activiteiten en reiskredieten Doctoral School

Op 1 april wordt de eerstvolgende harvest van de Doctoral School Human Sciences afgesloten. Alle aanvragen voor activiteiten (o.a. master classes, seminars), reiskredieten en taalvouchers voor de daaropvolgende maanden moeten tegen die datum ingediend worden via de daartoe bestemde formulieren op de website van de DSh.

De volgende harvest heeft plaats op 1 juni 2014.