Deadline

Aanvragen reiskredieten Kunstenplatform

Op 15 oktober wordt bij Kunstenplatform de harvest voor reiskredieten afgesloten. Alle aanvragen voor financiële ondersteuning van actieve participatie aan activiteiten (o.a. conferenties, master classes, seminars) in het buitenland voor de daaropvolgende maanden moeten tegen die datum ingediend worden via de daartoe bestemde formulieren.

De volgende harvest heeft plaats op 15 februari 2015.