Openbare verdediging

Academische eindverdediging en jurydeliberatie - Benjamin Van Esser

Op donderdag 22 december verdedigt Benjamin Van Esser zijn Doctoraat in de Kunsten met als titel [IN]VISIBLE - Towards an Artistic Performance Strategy for Computer Musicians. Deze academische eindverdediging vormt - na het concert in het Concertgebouw te Brugge - de tweede fase van de publieke doctoraatsverdediging en gaat door in het Koninklijk Conservatorium Brussel om 14h.