• «
 • november 2016

 • »
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Zo 06.11.2016
15:00 - 17:00
AMUZ, Antwerp
Openbare verdedigingConcert

The keyed flute, Anne Pustlauk & Friends

Met dit concert - dat deel uitmaakt van haar publieke doctoraatsverdediging - presenteert Anne Pustlauk de artistieke resultaten van haar onderzoek naar de kleppenfluit in de achttiende en negentiende eeuw (“The Keyed Flute 1790 - 1850, its performance practice and chamber music repertoire with pianoforte and/or strings"). 
Tickets voor het optreden kunnen hier bekomen worden.
 

Ma 07.11.2016
10:00 - 13:00
Openbare verdediging

Academische eindverdediging en jurydeliberatie - Anne Pustlauk

Op maandag 7 november verdedigt Anne Pustlauk haar Doctoraat in de Kunsten met als titel "The Keyed Flute 1790 - 1850, its performance practice and chamber music repertoire with pianoforte and/or strings".

Ma 07.11.2016
16:00 - 16:00
Ma 27.03.2017
16:00 - 16:00
Deadline

Registratie “Selectiemoment Doctoraat in de Kunsten - KCB”

Het Doctoraat in de Kunsten aan het Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB) is enkel toegankelijk voor kandidaten die met succes een tweeledige selectieproef afgerond hebben. Deze bestaat uit een artistieke screening (met eventuele artistieke proef), georganiseerd door KCB, en vervolgens het "Selectiemoment - Doctoraat in de Kunsten KCB", georganiseerd door Kunstenplatform Brussel.

Opgelet: enkel musici en componisten die reeds positief beoordeeld werden tijdens de artistieke screening kunnen zich voor dit selectiemoment kandidaat stellen. Voor meer informatie omtrent deze artistieke screening kan men terecht bij de onderzoekscoördinator van KCB, Kristin Van den Buys (email).

Volgende richtlijnen hebben enkel betrekking op de tweede fase van de proef, het selectiemoment.