Deadline

Registratie “Selectiemoment Doctoraat in de Kunsten - KCB”

Het Doctoraat in de Kunsten aan het Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB) is enkel toegankelijk voor kandidaten die met succes een tweeledige selectieproef afgerond hebben. Deze bestaat uit een artistieke screening (met eventuele artistieke proef), georganiseerd door KCB, en vervolgens het "Selectiemoment - Doctoraat in de Kunsten KCB", georganiseerd door Kunstenplatform Brussel. Volgende richtlijnen hebben enkel betrekking op de tweede fase van de proef, het selectiemoment.
Opgelet: enkel musici en componisten die reeds positief beoordeeld werden tijdens de artistieke screening kunnen zich voor dit selectiemoment kandidaat stellen. Voor meer informatie omtrent deze artistieke screening kan je terecht bij de onderzoekscoördinator van KCB, Kristin Van den Buys (email).

Geslaagd voor de artistieke screening van KCB? Proficiat! Lees hier de richtlijnen die je voorbereiden op één van de selectiemomenten tijdens academiejaar 2015-'16 (4 december 2015 of 15 april 2016).

Tegen de opgegeven deadline (respectievelijk 9 november 2015 of 21 maart 2016), moet je - in samenspraak met je promotor - een schriftelijk dossier indienen waarin je onderzoeksvoorstel, gehanteerde methodologie, persoonlijke motivatie, etc. geduid worden. Dat inschrijvingsdossier kan je hier downloaden.

Het selectiemoment zelf bestaat uit:
- de toelichting van je onderzoeksvoorstel (15 minuten)
- een kort recital (15 minuten)
- interview door de jury

Zit je met vragen over het selectiemoment, dan kan je terecht bij Annelore Brantegem (email).