Deadline

Registratie “Selectiemoment Doctoraat in de Kunsten - KCB”

Het Doctoraat in de Kunsten aan het Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB) is enkel toegankelijk voor kandidaten die met succes een tweeledige selectieproef afgerond hebben. Deze bestaat uit een artistieke screening (met eventuele artistieke proef), georganiseerd door KCB, en vervolgens het "Selectiemoment - Doctoraat in de Kunsten KCB", georganiseerd door Kunstenplatform Brussel.

Opgelet: enkel musici en componisten die reeds positief beoordeeld werden tijdens de artistieke screening kunnen zich voor dit selectiemoment kandidaat stellen. Deze artistieke screening vindt twee keer per jaar plaats en gebeurt op basis van het artistiek CV/portfolio van de kandidaat en eventueel een bijkomende proef. Om in aanmerking genomen te worden, dienen kandidaten zich voor 15 augustus of 15 januari aan te melden bij de onderzoekscoördinator van KCB, Kristin Van den Buys. Bij haar kan men ook terecht voor meer informatie over de artistieke screening.


Volgende richtlijnen hebben enkel betrekking op de tweede fase van de proef, het selectiemoment.
Geslaagd voor de artistieke screening van KCB? Proficiat! Lees hier de richtlijnen die je voorbereiden op één van de selectiemomenten tijdens academiejaar 2017-'18 (1 december 2017 of 26 april 2018).

Tegen de opgegeven deadline (respectievelijk 10 november 2017 of 6 april 2018), moet je - in samenspraak met je promotor - een schriftelijk dossier indienen waarin je onderzoeksvoorstel, gehanteerde methodologie, persoonlijke motivatie, etc. geduid worden. Dat inschrijvingsdossier kan je hier downloaden.
Het selectiemoment zelf bestaat uit:
- de toelichting van je onderzoeksvoorstel (15 minuten)
- een kort recital (15 minuten)
- interview door de jury
Zit je met vragen over het selectiemoment, dan kan je terecht bij Inge Pieters.