Doctoral School of Human Sciences

Doctoraatstudenten in de Kunsten zijn door hun inschrijving voor het doctoraat automatisch lid van de Doctoral School Human Sciences (DSh) aan de VUB.  De DSh streeft ernaar om de doctorandi van Kunstenplatform optimaal te ondersteunen. Door middel van het organiseren, coördineren en erkennen van workshops, seminaries, master classes, reguliere opleidingsonderdelen, e.d. wil de Doctoral School kwaliteit stimuleren en junior onderzoek promoten. Een overzicht van het aanbod vindt u hier. Bovendien stelt de DSh de nodige budgetten ter beschikking van de doctorandi (reisbeurzen, fondsen voor seminaries/masterclasses) die kunnen aangevraagd worden via een call systeem.