Reglementen en formulieren

 

Doctoraatsreglementen

Centraal Reglement voor de Toekenning van de Academische Graad van Doctor

Aanvullend facultair doctoraatsreglement Letteren en Wijsbegeerte

 

Profiel van de goede promotor

Profiel van de goede promotor

 

Aanvraag en inschrijving

Voor de toelatingsaanvraag voor kandidaten met een niet-Belgisch masterdiploma:

Voor de inschrijving van kandidaten met een Belgisch masterdiploma:

Vorderingsverslagen

Elke doctoraatsstudent moet jaarlijks een vorderingsverslag indienen bij zijn/haar faculteit. De verslagen dienen in principe vóór 1 mei binnen te zijn.

Doctorate in the Arts Progress Report

 

Doctoraatsopleiding en Doctoral Schools

Reglementen

Formulieren voor VUB doctorandi

  • Aanvraag Getuigschrift Doctoraatsopleiding
    Doctorandi die min. 30 studiepunten hebben behaald én het doctoraatsproefschrift met succes verdedigd hebben, kunnen het Getuigschrift van de Doctoraatsopleiding ontvangen, naast het diploma dat de graad van doctor verleent. Dit getuigschrift wordt ondertekend door de Rector van de Vrije Universiteit Brussel.
  • Registratie als gaststudent aan de UGent
    VUB doctorandi die wensen deel te nemen aan reguliere opleidingsonderdelen en/of Doctoral Seminars aan de UGent dienen gebruik te maken van dit formulier om zich te registreren als gaststudent.
  • Bewijs van deelname
    Dit formulier kan je gebruiken als bewijs van deelname aan activiteiten georganiseerd door de Doctoral Schools en de Centrale Doctoraatsbegeleiding. Laat het formulier ondertekenen door de docent/spreker/organisator van de activiteit. Dit formulier dient enkel als bewijs van deelname voor eigen gebruik (bv. voor het opvolgingsverslag) De Centrale Doctoraatsbegeleiding en de Doctoral Schools maken gebruik van aanwezigheidslijsten als bewijs van deelname aan de door hun georganiseerde activiteiten.

 

Contract voor gezamenlijke doctoraten

Alle contracten voor gezamenlijke doctoraten dienen door de Centrale Doctoraatsbegeleiding behandeld te worden! Gelieve ons altijd te contacteren als u een gezamenlijk doctoraat wenst op te starten, en dit minstens één jaar vóór de verdediging.