Je wil doctoreren

Hoe word ik onderzoeker aan het RITCS?

Aan het RITCS werken twee soorten onderzoekers:

1. Aan het RITCS kan je doctoraatsonderzoek verrichten. Als je over een Master (in de Kunsten) beschikt kan je als doctorandus/doctoranda een eigen onderzoekstraject opstarten. Het RITCS kan dan als onderzoeksomgeving functioneren, en er wordt samengewerkt met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) dat de diploma’s uitreikt. Het Kunstenplatform Brussel organiseert deze trajecten. Elk jaar komen er in principe enkele mandaten vrij voor dit soort onderzoek, de vacatures (halftijds) verschijnen, via EhB, meestal rond juni-juli, het traject begint dan vanaf 1 oktober. Om te solliciteren dienen kandidaten de toezegging van een promotor (een professor aan de VUB, eventueel ook elders) te hebben, en een dossier te maken waarin het onderzoeksvoorstel uitgebreid wordt toegelicht: onderzoeksvragen, methodologie, werkplan, stand van zaken op het voorgestelde onderzoeksterrein, motivatie voor het RITCS. Deze vacatures voor doctorandi kunnen geheel open zijn – om het even welk terrein: audiovisuele kunst, drama,… - of gericht op een specifieke onderwerp van onderzoek.

2. Een aantal docenten werken, collectief of individueel, aan onderzoeksprojecten die elke vier jaar worden toegekend in het kader van de zogenaamde ‘programmafinanciering’, die over vier jaar loopt. Dat is een budget dat de Vlaamse overheid, via de Erasmushogeschool Brussel (EhB), aan de Schools of Arts toekent. Momenteel loopt het tweede jaar van dit programma, voor de periode 2016-2020. De mandaten – gewoonlijk deeltijds, 30% - worden toegekend na een interne sollicitatieprocedure. Wie dus tot het onderwijzend personeel van het RITCS behoort, kan daarvoor solliciteren. Uitzonderlijk trekt het RITCS onderzoekers aan van buitenaf, voor korte projecten, of voor de zogenaamde ‘laboratoria’: dat zijn vaste plekken voor onderzoek binnen het RITCS, zoals XL Air (radio), MOBO (mediatheek/archief) of Transfo:Collect (diversiteit/stedelijkheid/ performance). Als daarvoor (externe) vacatures komen, verschijnen die op de site van de Erasmushogeschool.

De Onderzoekscommissie van het RITCS, waarin alle opleidingen vertegenwoordigd zijn, beslist over de aanwerving van de kandidaat-onderzoekers.

Meer over onderzoek aan het RITCS via de website

Een tekst over doctoreren in de kunsten via het Koninklijk Conservatorium Brussel, volgt. Voor vragen, neem contact op met Inge Pieters

 

Hoe kan ik een Doctoraat in de Kunsten starten aan het Koninklijk Conservatorium Brussel?

Aan het Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB) kan je doctoraatsonderzoek verrichten. Als je over een Master (in de Kunsten) beschikt en muzikant bent, kan je een eigen onderzoekstraject opstarten. Het Koninklijk Conservatorium Brussel kan dan als onderzoeksomgeving functioneren. Er wordt voor het Doctoraat in de Kunsten samengewerkt met de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De VUB reikt tevens de diploma`s uit. Het Kunstenplatform Brussel organiseert deze trajecten.

Om een Doctoraat in de Kunsten te starten aan het Koninklijk Conservatorium Brussel, moet je een selectieprocedure doorlopen, die bestaat uit twee screenings. Voor een eerste artistieke screening moeten de volgende documenten ingestuurd worden: een CV, een lijst van concerten, CDs en prijzen en twee tot drie audiofiles. Bij een positief advies na deze artistieke screening, zal de kandidaat zijn onderzoeksvoorstel aan een jury moeten presenteren, alsook een stuk muziek brengen dat gerelateerd is aan het onderwerp van het onderzoek.

Een toelating tot het doctoraat in de Kunsten, betekent nog niet dat dit doctoraat ook gefinancierd wordt door het Koninklijk Conservatorium Brussel. De onderzoeksraad van het Koninklijk Conservatorium Brussel beslist elk jaar in juni welke doctoraatsstudenten gefinancierd zullen worden voor een 30 % mandaat dat een looptijd heeft van zes jaar. De mandaten starten dan in de daaropvolgende maand oktober.

De volgende deadline voor een artistieke screening is 15 augustus 2018. De hierboven genoemde documenten en bestanden dienen aan Kristin Van den Buys, onderzoekscoördinator van KCB, bezorgd te worden. Voor degenen die toegelaten worden tot de tweede ronde, is er een tweede screening op 7 december 2018. Voor alle vragen hierover kan er contact opgenomen worden met Inge Pieters.